Livrare gratuita pentru comenzile peste 500 lei !


REGULAMENTUL CAMPANIEI PRINTING MALL

" Campanie Promo – Purchase Plus "

 

1.              ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Subscrisa ROMSYSTEMS SRL, cu sediul în Bacau, str. Abatorului nr.5, jud. Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J04/535/2003, CUI RO14537993, reprezentata de Director General Razvan Grudinschi, denumita in continuare “Organizatorul”, este Organizatorul CAMPANIEI PRINTING MALL " Purchase Plus ".

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul  www.printingmall.ro/regulament-campanie-promo  fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

2.         DENUMIRE. LOCUL DESFASURARII

Regulamentul poartă denumirea " Purchase Plus ", Campania desfasurandu-se exclusive online, prin intermediul website-ului https://www.printingmall.ro.

Beneficiile Campaniei se aplica exclusiv produselor care au fost achizitionate prin intermediul website-ului https://www.printingmall.ro .

3.         OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul prezentului Regulament il constituie oferirea de vouchere promotionale  pentru clientii care achizitioneaza produse ce fac parte din promotia Purchase Plus. Doar produsele achizitionate in perioada 01 Aprilie 2024 ora 00:00:00 – 30 Iunie 2024, ora 23:59:59, de pe website-ul https://www.printingmall.ro, pot face parte din Promotie.

Oricarui produs participant la Campanie si vandut dupa data de 30  Iunie  2024, ora 23:59:59 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luata in considerare de Organizator.

4.         DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani.

Produsele participante la Campanie reprezinta urmatoarele modele de echipamente:

-          HP LaserJet E72425dv + Piedestal + Toner - Multifunctional laser monocrom A3

-          HP LaserJet E72535dn + Alimentator de documente + Stand mobil + Toner 48.000 pag. - Multifunctional A3 Monocrom

-          HP LaserJet E786DN + Alimentator de documente + Stand mobil 6GW54A + Set tonere CMYK W915 - Multifunctional A3 Color

-          Xerox® VersaLink® B7125 + DADF Single Pass + Stand mobil + Toner - Multifunctional laser A3 monocrom cu 2 casete hartie

-          Xerox® VersaLink® C7125 + DADF Single Pass + Stand mobil + Tonere Start - Multifunctional laser A3 color cu 2 casete hartie

Valorea voucherelor la achizitia produselor este:

-        E72425dv – 1500 lei

-        E72535dn – 2000 lei

-        E786DN – 2000 lei

-        B7125 – 1500 lei

-        C7125 – 2000 lei

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. Prin inscrierea in campanie, participantii declara ca au acceptat termenii si conditiile “Regulamentului” si au citit “ Nota de informare privind protectia datelor personale” disponibila pe pagina dedicata campaniei  www.printingmall.ro/regulament-campanie-promo

5.         MODUL DE DESFASURARE

5.1.      Solicitarea de retur

Pentru a putea beneficia de returnarea produselor achizitionate, beneficiarii finali trebuie sa solicite returul prin intermediul formularului disponibil pe pagina https://www.printingmall.ro/retur si produsele trebuie sa fie ambalajul original, nedesfacut si cerearea de retur trebuie facuta in maxim 14 zile de la data livrarii echipamentului. Returul poate fi solicitat doar de catre persoane fizice.

Inregistrarea solicitarii va contine informatii despre produs cat si motivul pentru care se face retur.

De asemenea, solicitarea de retur va fi refuzata daca, beneficiarul produsului nu va prezenta documentul fiscal de achizitie sau daca acesta din urma va constata ca acest document nu respecta conditiile prevazute de prezentul Regulament (data facturarii este inexistenta sau ilizibila respectiv destinatrul facturii nu poate fi stabilit, ori factura este deteriorata datorita pastrarii sale in conditii improprii).

Solicitarea de retur va fi valabil formulata si susceptibila de a fi admisa in conditiile prezentului Regulament daca clientul prezinta reprezentantului Printing Mall o varianta scanata lizibila a documentului de achizitie impreuna cu celelalte documente solicitate.

Returul se va face exclusiv pe baza solicitarii de retur aprobate clientului care a achizitionat produsul initial, in urma legitimarii acestuia, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere, permis de sedere), ori mandatarului conventional al acestuia. Mandatarul va trebui sa prezinte Organizatorului, pe langa actul sau de identitate valabil si imputernicirea notariala care sa ateste dreptul sau de a exercita drepturile clientului stabilite in baza prezentului Regulament. Aprobarea consta in verificarea si confirmarea data de Organizator la momentul receptionarii produsului inapoi de la client.

In vederea returnarii sumelor aferente produsului, Organizatorul, va verifica, detinerea de catre client a documentul fiscal de achizitie al produsului, va certifica identitatea solicitantului, sau imputernicirea acestuia daca este cazul, si va verifica starea tehnica a produsului care face obiectul formularului de retur.

In situatia in care se vor constata indeplinite conditiile prevazute de prezentul Regulament, cererea de restituire este admisa iar Organizatorul va proceda la preluarea produsului aprobat ca retur de la client.

In cazul in care, clientul nu poate prezenta documentul fiscal de achizitie al produsului, nu detine un act de identitate valabil, sau nu prezinta imputernicirea acordata, Organizatorul va incheia un proces-verbal in care va consemna aceste aspecte, precum si motivele refuzului de retur.

Pentru a putea fi acceptate ca retur, produsele vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          sa nu fi suferit expuneri la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice;

-          sa nu prezinte urme de zgarieturi, lovituri, ori alte urme de  deteriorare estetica;

-          sa fie returnate cu toate accesoriile primite si in ambalajul original;

In cazul in care, in urma verificarii starii tehnice a produsului, Organizatorul constata ca acesta este in stare neconforma, va consemna in cadrul procesului verbal refuzul sau de a valida solicitarea clientului, precum si motivele pentru care a procedat in acest mod.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a putea beneficia de avantajele prezentului   Regulament:

a)         documentul fiscal de achizitie in original sau versiune scanata (factura fiscala);

b)         adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont, continand confirmarea codului IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare;

Transportul

Asigurarea transportului pentru returul aprobat şi costurile aferente acestuia, sunt în sarcina  Organizatorului.

5.2.      Restituirea contravalorii

In cazul in care clientul final opteaza pentru restituirea contravalorii produsului si solicitarea de retur a fost aprobata pe baza conditiilor din prezentul Regulament, suma reprezentand contravaloarea produsului returnat (inscrisa pe documentul fiscal de achizitie) va fi disponibila in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la primirea informatiilor bancare (dovada cont IBAN), prin transfer bancar. Termenul de livrare reprezinta data la care Organizatorul a realizat transferul, Organizatorul nefiind responsabil de programul si termenele de livrare a tertilor (banca).

In cazul persoanelor fizice, returnarea sumelor sa va putea face exclusiv prin prin transfer bancar. Astfel, clientul persoana fizica va trebui sa faca dovada detinerii unui cont bancar in care sa poata fi returnata suma aferenta returului. Sumele vor putea fi returnate doar catre acceasi persoana care a facut comanda initiala si apare pe factura fiscala.

In cazul personelor juridice, returnarea sumelor sa va putea face exclusiv prin prin transfer bancar. Astfel, clientul persoana juridica va trebui sa faca dovada detinerii unui cont bancar in care sa poata fi returnata suma aferenta returului. Sumele vor putea fi returnate doar catre acceasi persoana juridica care a facut comanda initiala si apare pe factura fiscala.

6.              LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si clientii produselor ce constituie obiectul prezentei Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

               PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1.           Detalii cu privire la modul in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal in scopul asigurarii managementului campaniei se regasesc accesand platforma online https://www.printingmall.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

7.2.           Daca aveti intrebari referitoare la modul cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa urmati formularul de contact disponibil la https://www.printingmall.ro/contactus.

 

8.              MODIFICAREA/ÎNTRERUPEREA APLICARII REGULAMENTULUI

Prezentul Regulament poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator, oricand pana la decizia de incetare a aplicarii. Orice modificare sau completare se va face de catre Organizator. prin act aditional, modificarile sau completarile urmand a fi aduse la cunostinta publica in mod oficial, in termenul prevazut la art. 1 din Regulament.

 

9.              DISPOZITII FINALE

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in mod gratuit pe website-ul https://www.printingmall.ro/regulament-campanie-promo .


Orice contestatie sau reclamatie având ca obiect mecanismul acestui Regulament precum si actele aditionale aferente poate fi formulata in scris la sediului Organizatorului care are urmatoarea adresa: Bacau, str. Abatorului nr.5, jud. Bacau sau prin intermediul adresei de e-mail office@printingmall.ro, precum si in la numerele de telefon 0746.217.503 si 0729.958.352 (tarif standard in retelele nationale).


Pentru contestatii avand ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa ne contactati prin intermediul Formularului disponibil pe site-ul nostru https://www.printingmall.ro/contactus.


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, în orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul 
https://www.printingmall.ro/regulament-campanie-promo


Urmatoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament.

-                Anexa 1 - Nota de informare privind protectia datelor personale

 

ORGANIZATOR

Societatea ROMSYSTEMS SRL.

prin Director General

RAZVAN GRUDINSCHIAnexa nr. 1

Nota de informare privind protectia datelor personale


In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Organizatorul ROMSYSTEMS SRL, cu sediul în Bacau, str. Abatorului nr.5, jud. Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J04/535/2003, CUI RO14537993, reprezentata de Director General Razvan Grudinschi, denumit in cele ce urmeaza “Operator de date” in contextul acestei informari.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectam

Atunci cand vorbim despre ”date cu caracter personal” in aceasta Nota de informare, ne referim la orice informatii care pot fi utilizate individual sau in combinatie cu alte informatii pentru a va identifica.

Tipurile de informatii pe care le colectam sunt mentionate mai jos:

Atunci cand ne contactati pentru a face o solicitare de retur, vi se prelucreaza urmatoarele  date cu caracter personal:

Date de identificare: numele si prenumele

Date de contact: adresa, adresa de e-mail, numar telefon.

Date despre produs si istoric achizitie (Denumire produs, Cod produs, Serie fabricatie, Numar si data factura, data achizitiei), alte date necesare solutionarii cererilor sau reclamatiilor

Vom inregistra datele dumneavoastra de contact (precum: telefon, e-mail), pentru a va informa in legatura cu solutionarea solicitarii dvs. sau pentru a obtine informatii despre experienta pe care ati avut-o cu echipa noastra de Customer Care, in vederea imbunatatirii produselor si serviciilor oferite. Daca nu doriti sa fiti contactat de operatorul nostru call center prin intermediul unui anumit canal de comunicare, va rugam sa-i transmiteti acestuia care sunt preferintele dumneavoastra.

Apelurile efectuate catre numerele nostre de contact pot fi inregistrate in scopul controlului calitatii. Dacă nu doriți ca apelul dumneavoastră să fie înregistrat, ne puteți contacta în scris la adresa  https://www.printingmall.ro/contactus .

In plus, atunci cand sunati la numerele nostre de contact, putem colecta informatii de marketing (precum, informatii referitoare la obiceuri / preferinte / comportament, si alte informatii rezultate din conversatiile noastre cu dumneavoastra), datele privind sesizarile sau comentariile pe care le lasati, si informatii referitoare la circumstantele personale relevante convorbirii cu operatorul nostru.

In vederea inspectarii produsului vi se prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:
datele din documentul fiscal de achizitie (bon fiscal/ factura fiscala/ chitanta) ;
datele din certificatul de garantie (tip produs, cod produs, serie fabricatie, data facturare) ;
datele din formular de retur (nume, prenume, adresa, semnatura, cod IBAN, detalii despre produs, motivul restiturii);

In vederea restituirii contravalorii produsului intr-un cont bancar, vi se prelucreaza:
datele din adresa oficiala din partea bancii, extras de cont (codul IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare);

Daca accesati site-ul nostru la adresa https://www.printingmall.ro/regulament-campanie-promo pentru a consulta Regulamentul Campaniei si a citi aceasta Nota de informare, site-ul web poate colecta de asemenea, cookie-uri si tehnologii similare. Datele colectate de noi automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa IP, adresa URL a paginii de landing si website-ul de referinta, ora si data vizitarii Site-ului, si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la Site. Pentru mai multe informații despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizăm pe site-ul web, vă rugăm să consultați Nota de informare privind Cookie-urile, disponibila in sectiunea “Politica Cookie-urilor”, din site-ul nostru https://www.printingmall.ro/ sau accesand link-ul : https://www.printingmall.ro/cookie-policy.

În cazul în care lăsați un comentariu pe site (e.g. o întrebare despre produsele noastre, informații de marketing -obișnuințe / preferințe / comportament, și alte date care rezultă din evaluarea clientului, informații despre produsul dumneavoastră (e.g. codul produsului), este posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute  de acel comentariu.

In cazul in care completati un Fomular de contact colectam datele privind identitatea dumnevoastra in contextul intrebarilor/sesizarilor pe care ni le adresati.

Colectam, de asemenea, copiile documentelor furnizate noua pentru a face dovada varstei sau identitatii, acolo unde legea impune. De exemplu, daca prin completarea Formularului de contact ne trimiteti o cerere referitoare la datele personale, exista posibilitatea de a avea nevoie de mai multe informatii pentru a va verifica identitatea. Vom prelucra astfel datele cu caracter personal incluse in actele de identitate pe care ni le furnizati in acest scop.

Atentie, campania nu este destinata copiilor si nu colectam cu buna stiinta date referitoare la copii!

In general, nu colectam “Datele sensibile”, adica Datele Personale care fac referire la aspecte sensibile, cum ar fi: origine rasiala sau etnie; opinii politice; religie sau alte convingeri; sanatate sau conditie medicala; date privind cazierul judiciar; calitatea de membru al sindicatelor; orientare sexuala.

Va rugam sa nu ne trimiteti si sa nu dezvaluiti niciun fel de Date Sensibile prin ”Paginile oficiale ale Campaniei” sau prin alte modalitati.

Cu toate acestea, pot exista circumstante care necesita prelucrarea unor informatii mai sensibile despre dumneavoastra, cunoscute sub numele de ”categorii speciale de date cu caracter personal”. De exemplu, putem colecta anumite date referitoare la starea dumneavoastra de sanatate (precum pierderea vazului sau auzului) atunci cand comunicam cu dumneavoastra, daca considerati ca reprezentantii nostri necesita cunoasterea acestor informatii.

Ce temei legal avem pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.  Exista diferite temeiuri conform legislatiei protectiei datelor in baza carora putem colecta si prelucra datele personale. Acestea includ:

Consimtamantul
Ne bazam pe acest temei atunci cand ne-ati dat consimtamantul pentru colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru un scop specific. De exemplu, atunci cand bifati o casuta pentru a accepta diferitele tipuri de cookie-uri.

Necesitate contractuala
In anumite circumstante, avem nevoie de datele dumneavoastra personale pentru a ne respecta obligatiile contractuale. De exemplu. participand la Campania organizata in baza  acestui Regulament, vom prelucra datele dumneavoastra personale pentru a ne indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

Respectarea obligatiei legale
Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite date cu caracter personal despre dumneavoastra. De exemplu, pentru a va repara, rambursa sau inlocui produsul achizitionat.

Interese legitime
Este posibil sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate, cu respectarea drepturilor si intereselor dumnoeavoastra fundamentale. De exemplu, vom prelucra datele personale atunci cand ne contactati pentru a raspunde la sesizari, comentarii sau intrebari cu caracter general referitoare la produs, pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament.

Cum si de ce utilizam datele dumnevoastra cu caracter personal
Aceasta sectiune explica cum si de ce utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si temeiul legal in fiecare caz.

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care este necesar pentru indeplinirea obligatiilor contractuale fata de dumneavoastra, pentru urmatoarele scopuri:
- Executarea contractului reprezentat de termenii si conditiile stabilite prin Regulament si acceptate de dvs. prin inscrierea in campanie
- Pentru furnizarea de servicii post-vanzare, inclusiv inspectarea, programarea si procesarea restituirii contracvalorii produsului;

Dupa caz, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in baza consimtamantului,
pentru scopuri precum:
 
- Cu consimtamantul dumneavoastra, vom utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va informa in legatura cu produsele si serviciile noastre prin email sau telefon. Aveti libertatea de a va retrage consimtamantul dat pentru a primi comunicari de marketing de la noi, prin orice canale si in orice moment.
- Cu consimtamantul dumneavoastra, partajam datelor cu caracter personal cu afiliati si parteneri terti, atunci cand ati optat pentru primirea de comunicari de marketing din partea lor.
- Cu acordul dumneavoastra explicit, prelucram categorii speciale de date cu caracter personal ;
- Daca sunteti de acord si doriti sa fiti pus(a) in contact cu un operator call center, vom inregistra conversatia in scopul de controlul calitatii.

  Daca ne-ati dat consimtamantul, il puteti retrage ulterior in orice moment contactandu-ne la datele furnizate la sectiunea ”Cum sa ne contactati”. Retragerea consimtamantului nu va aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

Dupa caz, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in baza obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri:
- Pentru a va trimite comunicari asociate serviciului care sunt cerute de lege sau care sunt necesare pentru a va informa despre actualizarile serviciilor furnizate dumneavoastra. De exemplu, actualizarea Notelor de informare privind protectia datelor sau Termenilor si conditiilor ;
- Pentru a va repara, rambursa sau inlocui produsul pe care l-ati cumparat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse sau exercitarii de catre Dumneavoastra a drepturilor pe care le aveti in calitatea de consumator in perioada de garantie legala;
- Pentru a verifica varsta sau identitatea dumneavoastra, acolo unde legea impune.
- Pentru a indeplini orice cerinte de arhivare in conformitate cu prevederile legale; si

Va prelucram datele cu caracter personal in baza intereselor noastre legitime, pentru urmatoarele scopuri:
- Interesul legitim al operatorului in legatura cu realizarea de concursuri/campanii promotionale si pentru apararea drepturilor si intereselor operatorului;
- Pentru a procesa plati si a preveni tranzactiile frauduloase.
- Pentru a raspunde la intrebarile dumneavoastra cu caracter general, inclusiv problemele asociate produsului (reparatii ale produsului /inlocuiri, sau cereri de restituire), si sesizari.
- Va rugam sa aveti in vedere faptul ca putem pastra evidenta corespondentei pe care ati avut-o cu noi pentru a va putea informa despre comunicari viitoare si a putea demonstra cum comunicam cu dumneavoastra pe durata procesului. Putem deasemenea sa folosim aceste informatii pentru a comunica strategia noastra de marketing, prin pastrarea detaliilor despre obiceiurile clientului, preferintele si comportamentul lui fata de anumite produse si servicii.
- Pentru a va trimite chestionare de feedback, studii de satisfactie si a desfasura studii de piata in scopul imbunatatirii serviciilor si evaluarii satisfactiei clientului.
- Pentru a va crea un profil folosind informatiile colectate despre dumneavoastra (asa cum este descris in sectiunea ”Ce tipuri de date cu caracter personal colectam”) pentru a ajuta la personalizarea produselor si serviciilor, si comunicarilor de marketing trimise catre dumneavoastra.
- Pentru a va furniza continut relevant din Site-ul nostru si pentru a masura si intelege eficacitatea continutului pe care vi-l transmitem.
- Pentru a administra si proteja Site-ului nostru (inclusiv suport tehnic, analiza datelor, testarea, mentenanta sistemului, raportarea si gazduirea datelor).
- Pentru analiza datelor in scopul imbunatatirii Site-ului nostru, marketing si experienta utilizatorului.
- Pentru protejarea afacerii noastre impotriva fraudei si a altor activitati ilegale.
- Pentru protejarea sau recunoasterea drepturilor noastre legale, in scopul apararii in cazul disputelor legale.

Cu cine partajam datele dumneavoastra cu caracter personal
Uneori, partajam datele dumneavoastra cu caracter personal cu terte parti. Tipurile de terte parti cu care partajam datele personale sunt descrise mai jos:

Furnizori de servicii
Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal companiilor care presteaza  servicii pentru noi, cum ar fi:

Banci, companii de curierat;
Companii de marketing direct care ne ajuta sa gestionam comunicarile electronice cu dumneavoastra;
Agentiile care ne ajuta sa derulam concursurile si campaniile;

Furnizorii de servicii trebuie sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal si nu au dreptul sa le utilizeze in alte scopuri decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

Terte parti, daca acest lucru este impus de lege
Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal unei terte parti, daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte aspect de interes public.

Parteneri de afaceri
Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal partenerilor nostri de afaceri in scopul lor propriu, in cazul in care divulgarea este necesara pentru a va putea furniza produsele si serviciile.
De asemenea, putem transmite datele dvs. cu caracter personal unor terte parti in scop de marketing direct, dar numai în cazul în care v-ati dat consimtamantul in momentul furnizarii datelor.

Consultanti profesionisti
Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal unor profesionisti in consultanta, precum avocati, auditori, consultanti si asiguratori, dupa caz, in cadrul serviciilor profesionale pe care ni le furnizeaza.

Terte parti in legatura cu vanzarea unei afaceri
In cazul in care facem o vanzare sau un transfer al activelor, sau suntem altfel implicati intr-o fuziune sau un transfer de activitate / active, este posibil sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multor terte parti in cadrul acelei tranzactii. La aparitia unei schimbari in afacere, noii proprietari pot utiliza datele cu caracter personal in acelasi mod ca cel descris in prezenta Nota de informare.

Alte terte parti cu consimtamantul dumneavoastra
Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal altor terte parti atunci cand va dati consimtamantul in acest sens.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal
Intentionam sa pastram datele dvs personale exacte si actualizate.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute in prezenta Nota de informare, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Cum pastram datele cu caracter personal in conditii de siguranta
Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja datele dumnevoastra cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii necorespunzatoare sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la datele dumneavoastra cu caracter personal.

Din pacate, transmiterea informatiilor pe internet nu este complet sigura. Desi vom depune toate eforturile necesare protejarii datelor dumneavoastra conform legii, nu putem garanta securitatea datelor care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere de acest fel este pe propriul dumneavoastra risc.

Trebuie sa continuati sa luati masurile necesare pentru a va pastra datele in conditii de siguranta si securitate, precum evitarea utilizarii ID-urilor de utilizator sau parolelor previzibile sau aparente, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate, asigurarea ca nu ati divulgat parolele altor persoane, si ca nu v-ati dat consimtamantul unei terte parti pentru a avea acces la contul utilizatorului si datele personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu datele cu caracter personal
Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:
- Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal (cunoscut drept ”cerere de acces”) si informatii suplimentare despre modul in care va prelucram datele cu caracter personal conform prezentei Note de informare;
- Dreptul de a solicita rectificarea oricaror date cu caracter personal inexacte sau incomplete;
- Dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal;
- Dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
- Dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;
- In anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;
- Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta; si
- Dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. De obicei nu desfasuram un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.
Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea ”Cum sa ne contactati”.

Website-uri si continut ale tertelor parti
Tertele parti, ale caror site-uri le puteti vizita facand click pe un link din Site, pot avea politici de confidentialitate mai putin stricte. Nu avem control asupra acestor politici si va indemnam sa cititi declaratiile de confidentialitate ale acestor site-uri inainte de a furniza orice date cu caracter personal.

Autoritatile de Supraveghere
Autoritatile de Supraveghere sunt autoritati publice independente care verifica, in baza prerogativelor de investigatie si corective, modul cum se aplica legea privind protectia datelor cu caracter personal. Acestea furnizeaza consiliere de specialitate cu privire la problemele de protectia datelor si gestioneaza reclamatiile depuse impotriva incalcarilor legislatiei protectiei datelor.

Pentru Romania, punctul de contact principal pentru intrebari privind protectia datelor, este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu character personal (ANSPDCP): B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, email – anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212, adresă web: https://www.dataprotection.ro/.

Pentru statele din SEE (Spatiul Economic European) gasiti Autoritatea de Nationala de Supraveghere accesand link-ul : https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_ro.

Cum sa ne contactati
Daca aveti intrebari referitoare la modul cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal sau cu privire la aceasta Nota de informare in general, va rugam sa ne contactati prin intermediul Formularului disponibil pe site-ul nostrum https://www.printingmall.ro/, sectiunea “Contact” sau accesand link-ul https://www.printingmall.ro/contactus

Va informam ca Formularul de contact din cadrul acestei sectiuni este dedicat exclusiv comunicarilor privind protectia datelor cu caracter personal, si nu pentru alte scopuri.

Modificari ale acestei Note de informare
Putem modifica si actualiza aceasta Nota de informare din cand in cand. Orice modificare va fi afisata pe platforma https://www.printingmall.ro/regulament-campanie-promo.

Aceasta Nota de informare a fost actualizata ultima oara la data de 01.04.2024


... ...